Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Padaczka - harmonizujemy meridian nadzwyczajny Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Padaczka - harmonizujemy meridian nadzwyczajny Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Padaczka - harmonizujemy meridian nadzwyczajny Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Padaczka - harmonizujemy meridian nadzwyczajny Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈 OnZonSu.jpg Po publikacji moich artykułów o  chorobie Parkinsona na Facebooku, pojawiły się prośby o  napisanie tekstu o  tym jak pomóc osobom chorym na padaczkę, co niniejszym czynię. Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) za powstanie epilepsji odpowiadają wzorce niedoboru Yin Nerek, Wątroby i  Śledziony oraz związany z  patologią tej ostatniej nadmiar Śluzu. W  tej poradzie użyjemy jednak podstawowej dla klasycznej taoistycznej medycyny chińskiej metody leczenia padaczki. Jest to harmonizowanie meridianu nadzwyczajnego Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈 [7]

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Padaczka - harmonizujemy meridian nadzwyczajny Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈 MEM.jpg

Naukowa medycyna widzi padaczkę jako chorobę o  nieznanej dokładnie etiologii:
"Padaczka, epilepsja – grupa przewlekłych chorób neurologicznych charakteryzujących się napadami padaczkowymi[1]. Napad padaczkowy jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i  gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w  komórkach nerwowych. Napady są epizodami o  różnym nasileniu, od krótkich i  prawie niezauważalnych, po długie, silne wstrząsy[2]. Napady powtarzają się i  nie mają bezpośredniej przyczyny[1], natomiast napady pojawiające się na skutek konkretnej przyczyny nie muszą wiązać się z  tą chorobą [4].

W większości przypadków przyczyna choroby jest nieznana, przy czym u  wielu osób epilepsja rozwija się m.in. na skutek urazu mózgu, udaru, guza mózgu, a  także stosowania narkotyków i  nadużywania alkoholu…" [4]

Za pierwotne przyczyny padaczki w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej według [3], str. 80-81, uważa się:
• niedobór Yin Nerek Wątroby
• niedobór Śledziony nadmiar Śluzu

Zatem patologia rozwija się poprzez rozwój niedoborów, stagnacji i  powstanie Śluzu.

Zazwyczaj dzieje się to w  następujących etapach:
• osłabienie lub niedobór Nerek, jako przyczyna pierwotna, czyli korzeń choroby
• patologia Wątroby, jako przyczyna wtórna, czyli gałąź choroby
• patologia Śledziony, jako przyczyna wtórna wobec dwóch poprzednich, czyli gałąź choroby
• powstanie Śluzu, jako przyczyna wtórna, powstała z  patologii Śledziony, czyli gałąź choroby
Właściwe leczenie powinno obejmować niwelowanie działania wszystkich tych czynników.

Jak widac podejście i  leczenie według TCM jest dość skomplikowane i  wymagające dużej wiedzy o  fizjologii, patologii, diagnozie i  terapii tej uniwersyteckiej metody.

Istnieje jednak prostsze i  skuteczniejsze podejście, stosowane od tysięcy lat w  taoistycznej klasycznej medycynie chińskiej. Jest to praca z  meridianem nadzwyczajnym Yang Qiao Mai 陽蹻脈. Metodę harmonizowania tego meridianu przy pomocy masażu stóp odkrył mistrz taoistyczny Wong Mou Wan, pradziadek naszego nauczyciela, mistrza Minga. To właśnie od niego mistrz Ming Wong nauczył się tego masażu. [2], [5]

Meridiany nadzwyczajne ogólnie opisane są na mojej stronie www [5] oraz w  książkach Davida Twickena [7] i  mistrza Ming Wonga [2].

Położenie strefy refleksologicznej i  sposób masowania meridianu nadzwyczajnego Yang Qiao Mai 陽蹻脈 opisany jest na mojej stronie www [6]:

"Położenie na stopie:
Kanał Yang Qiao Mai biegnie od punktu Tan Tien do punktu pod kostką po zewnętrznej stronie stopy.

Sposób masowania:
Masujemy małym palcem. Zaczynamy w  punkcie Tan Tien, uciskamy go 9 razy, kręcimy 9 razy w  lewo i  9 razy w  prawo.
Masujemy w  dwóch kierunkach, wykonując wielokrotność trzech powtórzeń. Po każdych trzech powtórzeniach uciskamy 9 razy punkt Tan Tien i  kręcimy 9 razy w  lewo i  9 razy w  prawo." [6]

Życzę powodzenia oraz wytrwałości w  stosowaniu tej tradycyjnej metody pracy z   meridianem nadzwyczajnym Yang Qiao Mai 陽 蹻 脈, a  za jego pośrednictwem z  samą chorobą.

Literatura:
1) Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte
Tao stóp, wprowadzenie do masażu ON ZON SU
wyd. Merkuriusz Polski 2003
2) Ming Wong C. Y., Alessandro Conte
Sekretne mapy On Zon Su. Starożytny chiński masaż stóp
Galaktyka 30 marca 2010
3) Xi-Sheng Yan Yue Li-feng Quian Lin-chao
Tradycyjna medycyna chińska. Fundamenty praktyki klinicznej. Diagnozowanie, leczenie, analiza przypadków
Galaktyka 2021
4) Wikipedia
Padaczka
pl.wikipedia.org/… 1 VIII 2023
5) Marian Nosal
Mapa meridianów Nadzwyczajnych lub Mapa Ośmiu Jezior Wong Mou Wana
onzonsu.biz/…
6) Marian Nosal
Yang Qiao Mai - Kanał Zewnętrzny Nogi
onzonsu.biz/…
7) David Twicken Ph.D.
Eight Extraordinary Channels: Qi Jing Ba Mai: A  Handbook for Clinical Practice and Nei Dan Inner Meditation
Singing Dragon; 1st edition (June 28, 2013)

Cały ten tekst znajdziesz na stronie www:
onzonsu.biz/…
Marian Nosal
Warszawa, 1 VIII 2023

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.