Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Bielactwo, opis wstępny, zarys diagnozy różnicowej i metod leczenia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Bielactwo, opis wstępny, zarys diagnozy różnicowej i metod leczenia Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Bielactwo, opis wstępny, zarys diagnozy różnicowej TCM i  metod leczenia, część 1

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Bielactwo, opis wstępny, zarys diagnozy różnicowej i metod leczenia OnZonSu.jpg Bielactwo (łac. vitiligo), nazywane też bielactwem nabytym, dla odróżnienia od albinizmu pierwotnego, jest chorobą skóry zarówno w  zachodniej medycynie naukowej, jak i  w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. W  medycynie naukowej przyczyny tej choroby nie są do końca znane. Istnieją ogólne hipotezy o  wpływie czynników genetycznych i  immunologicznych. W  TCM stosuje się precyzyjne rozpoznanie różnicowe i  wyróżnia kilka podstawowych wzorców patologii związanych z  bielactwem i  powodujących to schorzenie. W  niniejszym tekście podam te wzorce patologii, pokażę które z  nich są najważniejsze i  źródłowe, a  które mniej ważne i  wtórne. Podam też sposoby radzenia sobie z  bielactwem przy pomocy masażu stóp On Zon Su.

Oprę się na dwóch pracach źródłowych, mówiących o  leczeniu bielactwa nabytego według TCM:

1) Xi-Sheng Yan Yue Li-feng Quian Lin-chao
Tradycyjna medycyna chińska. Fundamenty praktyki klinicznej. Diagnozowanie, leczenie, analiza przypadków
Galaktyka 2021

2) Gao C. · Yang L. · Chen M. · Zhang H.
Principles of Differentiation and Prescription for Vitiligo in Traditional Chinese Medicine Based on a  Literature Investigation
www.karger.com/…

Pierwsze z  tych źródeł to podręcznik kliniczny TCM, a  drugie, to praca statystyczna pokazująca na podstawie dostępnej literatury, jak często różne wzorce patologii TCM związane były z  powstaniem i  leczeniem bielactwa.

Wzorcami patologii TCM, powodującymi bielactwo nabyte wg [1] są:
● Niedobór Wątroby Nerek
● Zastój Qi Krwi
● Zablokowanie Wątroby i  Qi
● Niedobór Qi i  Krwi

Najczęściej diagnozowanymi czterema wzorcami patologii TCM w  tym schorzeniu, z  podaniem ich częstości występowania w  procentach wg [2] są:
● Niedobór Wątroby i  Nerek - 30.06%
● Stagnacja Qi i  Zastój Krwi - 15.95%
● Zablokowanie Wątroby i  Qi - 10.43%
● Dysharmonia między Qi i  Krwią - 6.75%

Obydwie listy wzorców patologii TCM są prawie identyczne, a  za podstawę do dalszych rozważań przyjmiemy zestawienie z  pracy [1])

Wzorce patologii TCM są zazwyczaj złożone i  w rozwoju choroby pojawiają się po sobie w  kolejności podobnej do podanej w  powyższych wyliczeniach. Jak widać pierwotną przyczyną bielactwa jest Nidobór Nerek powodujacy skojarzony z  nim Niedobór Wątroby i  pozostałe wzorce patologii.

Dlatego leczenie bielactwa nabytego w  masażu stóp On Zon Su według medycyny chińskiej w  każdym przypadku powinno opierać się na wspomaganiu w  pierwszym rzędzie systemu energetycznego Nerek, potem systemu energetycznego Wątroby, a  następnie w  zależności od objawów odblokowujemy Wątrobę oraz oddziałujemy na Qi oraz Xue.

Podstawowym sposobem pomagania osobom z  bielactwem w  masażu stóp On Zon Su jest masowanie zgodne z  Mapą Wewnętrznego Krajobrazu mistrza Mozi. Szczegółowy plan takiego masażu może różnić się w  zależności od diagnozy, ale nie zrobimy błędu, jeżeli wykonamy pełny masaż według tej mapy, szczególną uwagę zwracając na strefy refleksologiczne odpowiadające będącym w  niedoborze "korzeniom choroby", czyli Nerkom, Wątrobie Śledzionie. W  ten sposób odbudujemy też Krew Xue i  odblokujemy Energię Qi. Przy czym, gdybyśmy nie mieli czasu na wykonanie pełnego masażu, to pamiętajmy, że najważniejsze jest wspomaganie i  pielęgnowanie Qi systemu energetycznego Nerek, bo to one, a  raczej ich deficyty, zawsze są pierwotną przyczyną powstania i  rozwijania się bielactwa.

Opis masażu zgodnego z  Mapą Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwaną też popularnie Mapą Pięciu Elementów znajdziesz pod linkiem:
onzonsu.biz/…

A jeżeli zupełnie nie znasz masażu stóp, nie jesteś osobą kreatywną i  nadal nie wiesz jak masować, to po prostu delikatnie, a  potem trochę silniej naciskaj palcami na strefy zaznaczone na rysunku i  wymienione w  tym tekście.

Stosując Mapę Krajobrazu Wewnętrznego u  osób z  bielactwem największą uwagę zwracamy na "korzenie" choroby, na jej pierwotne przyczyny, czyli na niedobory. W  następnych odcinkach opiszę diagnostykę i  bardzo wydajne metody usuwania "gałęzi" tej choroby, które są bezpośrednią przyczyną powstania charakterystycznych objawów opisanych dokładnie w  pracy [1].

Ten tekst znajdziesz na stronie www:
onzonsu.biz/…

Marian Nosal
Warszawa, 1 X 2022

Literatura:
1) Xi-Sheng Yan Yue Li-feng Quian Lin-chao
Tradycyjna medycyna chińska. Fundamenty praktyki klinicznej. Diagnozowanie, leczenie, analiza przypadków
Galaktyka 2021
2) Gao C. · Yang L. · Chen M. · Zhang H.
Principles of Differentiation and Prescription for Vitiligo in Traditional Chinese Medicine Based on a  Literature Investigation
www.karger.com/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.