Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Płaskostopie - omówienie wstępne 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie - omówienie wstępne Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Płaskostopie - omówienie wstępne

W Tradycyjnej klasycznej Medycynie Chińskiej za nieprawidłowy stan struktur podeszwy stopy i  nieprawidłowe działanie systemu ruchu stopy odpowiada przede wszystkim system energetyczny Wątroby

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie - omówienie wstępne Auto_w_prawo_żółt_MEM.jpg

Wikipedia definiuje płaskostopie jako:

"… Płaskostopie (łac. pes planus) – zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień, w  wyniku czego staje się ona płaska. Stopa o  prawidłowej budowie nie dotyka podłoża całą powierzchnią. Jej kości układają się w  łuk. Przy płaskostopiu prawie cała stopa przylega do podłoża. Kości w  takiej stopie ułożone są w  linii prostej.

Stopa zbudowana prawidłowo wspiera się o  podłoże trzema punktami:

● piętą
● głową pierwszej kości śródstopia
● głową piątej kości śródstopia.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje płaskostopia:

● płaskostopie podłużne będące wynikiem obniżenia łuku przyśrodkowego (dynamicznego) stopy
● płaskostopie poprzeczne będące skutkiem obniżenia łuku poprzecznego przedniego stopy. …" [2]

Według zachodniej medycyny "…Główną przyczyną płaskostopia jest upośledzona praca mięśni utrzymujących wysklepienie łuków stopy (mięsień piszczelowy przedni i  tylny, mięśnie strzałkowe, mięśnie podeszwowe stopy). Do niewydolności przyczyniają się również duże obciążenia statyczne i  dynamiczne, szczególnie przy współistniejącej wiotkości więzadeł i  torebek stawowych. Nie bez znaczenia jest również noszenie niewłaściwego obuwia oraz nadwaga. Płaskostopie może być wrodzone lub porażenne. Płaskostopie prowadzi do powstawania przewlekłych stanów zapalnych torebek i  więzadeł stawowych stopy, jej obrzęku i  bolesności utrudniających, niekiedy nawet uniemożliwiających, stanie i  chodzenie. Wynikiem płaskostopia poprzecznego często jest paluch koślawy. [2] (Wikipedia).

W Tradycyjnej klasycznej Medycynie Chińskiej za prawidłowy stan tych struktur i  prawidłowe działanie systemu ruchu odpowiada system energetyczny Wątroby.

Podstawowe wzorce patologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powodujące płaskostopie, to:
- zastój spowodowany Wiatrem, Zimnem i  Wilgocią
- niedobór Qi Krwi
- Stagnacja Qi i  Krwi

Wszystkie te wzorce patologii największe powinowactwo mają z  systemem energetycznym Wątroby, ale też z  Nerkami Śledzioną.

W masażu stóp On Zon Su istnieje kilka sposobów pracy z  płaskostopiem.

Tutaj podaję podejście zgodne z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi oraz kilka innych porad.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie - omówienie wstępne Wewn_krajobr_15p.jpg Najlepiej jest wykonać cały masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem (masować dłużej i  dokładniej) masażu obszaru Wątroby. Należy też zwrócić uwagę na obszary Nerek Śledziony.

Z podobnymi akcentami można też masować stopę według map Wschodu i  Północy.

Przy czym masaż według Mapy Północy stosuje się szczególnie w  przypadku gdy inne metody zawodzą oraz w  przypadku osób o  mocnej konstytucji.

Z innych metod zalecany jest mocny masaż podeszew stóp z  próbą odtworzenia brakujących łuków i  zagłębień.

Masujemy łuki stopy - podłużny i  poprzeczny - wzdłuż tych łuków, rozciągając i  poruszając je oraz w  ten sposób poruszając ich Qi.

Stopę w  takim masażu rozciągamy z  obydwu stron, czyli od dołu i  od góry, od podeszwy i  od podbicia.

W masażu tym wyginamy, rozciągamy, rozgrzewamy i  uelastyczniamy wszystkie struktury masowanej stopy, najlepiej równocześnie obiema dłońmi, kształtując je z  intencją aby powróciły one do stanu naturalnego rozluźnienia, siły i  szczególnie elastyczności.

Taki masaż przywraca życie stopom i  jest bardzo korzystny, szczególnie u  osób spiętych, które słabo czują swoje ciało i  jego zastoje.

Czyli u  takich, które nie mają kontaktu ze swoimi stopami.

Jest to stan bardzo niepożądany, bo dla człowieka stopy, to części ciała na których stoimy i  przez które mamy kontakt z  Energią Qi Ziemi.

Według filozofii taoistycznej i  Klasycznej Medycyny Chińskiej nasze życie jest wynikiem przepływów Qi Nieba i  Ziemi i  dlatego odblokowanie i  ożywienie naszych stóp jest (nie tylko w  leczeniu płaskostopia) sprawą kluczową.

W taoistycznej Filozofii Przyrody mówi się nawet o  "oddychaniu piętami", czyli o  mocnym i  dającym życie kontakcie z  Qi ZIemi.

Masaże takie wykonujemy, najlepiej codziennie, rano i  wieczorem w  formie automasażu.

Czyli SAMI dbamy o  higienę SWOICH stóp i  całego ciała.

Bo zdrowe stopy, według starożytnej refleksologii stóp On Zon Su, to ZDROWE CIAŁO i  DUCH.

Zalecany jest też ruch, gimnastyka, szczególnie na bosaka i  w przyrodzie.

Chodzimy najlepiej po trawie, po mchu i  po ciepłym, nasłonecznionym piasku, tak aby nasze stopy rozciągały się i  uelastyczniały.

Zwracamy przy tym uwagę na to, aby podłoże nie było zbyt zimne, a  pogoda zbyt wietrzna, zimna i  wilgotna.

Jeżeli w  lecie chodzimy po rosie, to krótko i  po takim spacerze wycieramy do sucha stopy i  zakładamy ciepłe skarpetki.

Do podobnych wniosków w  kwestii gimnastyki zdaje się stopniowo dochodzić ortopedia zachodnia:

"… Leczeniem płaskostopia zajmuje się ortopedia. Jest ono zwykle zachowawcze – gimnastyka (np. chodzenie boso po różnorodnych terenach, szczególnie tych występujących w  środowisku naturalnym – trawa, piasek lub też nierównych, lecz nie twardych powierzchniach), dynamiczne wkładki ortopedyczne i  obuwie ortopedyczne, w  ciężkich przypadkach wymagane jest leczenie operacyjne. …" [2] (Wikipedia).

Właściwy masaż stóp także można widzieć jako pewien rodzaj gimnastyki stopy, a  szczególnie jako działanie zmierzające do poruszenia jej struktur, ożywienia i  doenergetyzowania.

Ważne jest budzenie czucia naszych stóp od środka.

W Qigongu mówi się, że Energia Qi pojawia się tam, gdzie jest nasza myśl.

Tak więc zarówno w  czasie masaży oraz ćwiczeń, jak i  w czasie całego naszego życia, skupiamy się nie tylko na świecie zewnętrznym, ale też na wnętrzu naszego ciała.

W przypadku płaskostopia myślimy ciągle o  wewnętrznych strukturach stóp: o  kościach, o  mięśniach, o  ścięgnach i  o powięziach.

O ich wzajemnych powiązaniach i  współpracy.

Przy czym bardziej chodzi tu o  ich ODCZUWANIE, niż o  książkową znajomość anatomii.

Staramy się ciągle odbudowywać i  odczuwać życie będące w  nich w  sposób świadomy.

Taka medytacja jest jednym z  lepszych sposobów poruszenia zastojów Qi i  odzyskania zdrowia, a  w naszym przypadku odzyskania właściwego kształtu i  elastyczności stóp.

Literatura:
1) SEKRETNE MAPY ON ZON SU. STAROŻYTNY CHIŃSKI MASAŻ STÓP, Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte, 2010 rok, wyd. Galaktyka
2) Wikipedia
Płaskostopie, z  20 XII 2019, 7:20
pl.wikipedia.org/…
3) Scott R. Smith
The Treatment of Plantar Fasciitis with Traditional Chinese Medicine www.chinesemedicinetimes.com/…

Marian Nosal
Warszawa, 16 I  2016 - 20 XII 2019

onzonsu.biz/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.