Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Płaskostopie, część 1 - opis problemu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie, część 1 - opis problemu Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Płaskostopie, część 1 - opis problemu

W Tradycyjnej i  Klasycznej Medycynie Chińskiej za nieprawidłowy stan struktur podeszwy stopy i  nieprawidłowe działanie systemu ruchu stopy odpowiada przede wszystkim system energetyczny Wątroby. W  zachodniej medycynie naukowej problem widzi się bezpośrednio w  degeneracji struktur anatomicznych stopy. Starożytny chiński masaż stóp On Zon Su, podobnie jak TCM widzi problem bardziej jako brak życia, brak przepływów Energii Qi w  stopach. Dopiero ten brak życia, zazwyczaj spowodowany brakiem odpowiedniego ruchu fizycznego i  brakiem właściwego ruchu Qi w  ciele, powoduje problemy funkcjonalne i  anatomiczne w  stopie.

Konfucjusz nie tylko siedział , ale też dużo wędrował z uczniami swymi nasz styl życia niestety czasami bywa trochę inny...
Konfucjusz nie tylko siedział
, ale też dużo wędrował z uczniami swymi
nasz styl życia niestety czasami
bywa trochę inny...

Wikipedia definiuje płaskostopie jako:

"… Płaskostopie (łac. pes planus) – zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień, w  wyniku czego staje się ona płaska. Stopa o  prawidłowej budowie nie dotyka podłoża całą powierzchnią. Jej kości układają się w  łuk. Przy płaskostopiu prawie cała stopa przylega do podłoża. Kości w  takiej stopie ułożone są w  linii prostej.

Stopa zbudowana prawidłowo wspiera się o  podłoże trzema punktami:

● piętą
● głową pierwszej kości śródstopia
● głową piątej kości śródstopia.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje płaskostopia:

● płaskostopie podłużne będące wynikiem obniżenia łuku przyśrodkowego (dynamicznego) stopy
● płaskostopie poprzeczne będące skutkiem obniżenia łuku poprzecznego przedniego stopy. …" [2]

Według zachodniej medycyny "…Główną przyczyną płaskostopia jest upośledzona praca mięśni utrzymujących wysklepienie łuków stopy (mięsień piszczelowy przedni i  tylny, mięśnie strzałkowe, mięśnie podeszwowe stopy). Do niewydolności przyczyniają się również duże obciążenia statyczne i  dynamiczne, szczególnie przy współistniejącej wiotkości więzadeł i  torebek stawowych. Nie bez znaczenia jest również noszenie niewłaściwego obuwia oraz nadwaga. Płaskostopie może być wrodzone lub porażenne. Płaskostopie prowadzi do powstawania przewlekłych stanów zapalnych torebek i  więzadeł stawowych stopy, jej obrzęku i  bolesności utrudniających, niekiedy nawet uniemożliwiających, stanie i  chodzenie. Wynikiem płaskostopia poprzecznego często jest paluch koślawy. [2] (Wikipedia).

W Tradycyjnej klasycznej Medycynie Chińskiej za prawidłowy stan tych struktur i  prawidłowe działanie systemu ruchu odpowiada system energetyczny Wątroby.

Podstawowe wzorce patologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powodujące płaskostopie, to:
- zastój spowodowany Wiatrem, Zimnem i  Wilgocią
- niedobór Qi Krwi
- Stagnacja Qi i  Krwi

Wszystkie te wzorce patologii największe powinowactwo mają z  systemem energetycznym Wątroby, ale też z  Nerkami Śledzioną.

W masażu stóp On Zon Su istnieje kilka sposobów pracy z  płaskostopiem, przede wszystkim masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi oraz według map Wschodu oraz Północy.

Z innych metod zalecany jest mocny masaż podeszew stóp z  próbą odtworzenia brakujących łuków i  zagłębień.

Zalecany jest też ruch, gimnastyka, szczególnie na bosaka i  w przyrodzie.

Do podobnych wniosków w  kwestii gimnastyki zdaje się stopniowo dochodzić ortopedia zachodnia:

"… Leczeniem płaskostopia zajmuje się ortopedia. Jest ono zwykle zachowawcze – gimnastyka (np. chodzenie boso po różnorodnych terenach, szczególnie tych występujących w  środowisku naturalnym – trawa, piasek lub też nierównych, lecz nie twardych powierzchniach), dynamiczne wkładki ortopedyczne i  obuwie ortopedyczne, w  ciężkich przypadkach wymagane jest leczenie operacyjne. …" [2] (Wikipedia).

Właściwy masaż stóp także można widzieć jako pewien rodzaj gimnastyki stopy, a  szczególnie jako działanie zmierzające do poruszenia jej struktur, ożywienia i  doenergetyzowania.

Ważne jest budzenie czucia naszych stóp od środka.

W chińskich ćwiczeniach Qigong i  w masażu stóp On Zon Su mówi się, że Energia Qi pojawia się tam, gdzie jest nasza myśl.

W przypadku płaskostopia myślimy ciągle o  wewnętrznych strukturach stóp: o  kościach, o  mięśniach, o  ścięgnach, o  zaczepach i  o powięziach.

Staramy się je poczuć i  mieć z  nimi ciągły kontakt poprzez odbieranie sygnałów od nich nadpływających.

Wtedy ból z  powodu np. płaskostopia nie będzie dla nas zaskoczeniem, bo wcześniej poczujemy drobne objawy dyskomfortu, ostrzegające nas przed nadchodzącym problemem.

I w  sytuacji takiego ostrzeżenia będziemy mogli szybko reagować, unikając rozwoju choroby.

Dlatego nawet jeżeli nie masz zdiagnozowanego płaskostopia, czy innej choroby stóp, przeczytaj uważnie porady z  tej serii i  stosuj podane przeze mnie masaże i  ćwiczenia zdrowotne.

Nasze stopy są przez nas zazwyczaj zamknięte, "zaaresztowane" w  butach i  zapomniane, pozornie "mało ważne" i  takie… "niższe i  gorsze".

Nie dbamy o  nie, tak jak o  dłonie.

I to jest błąd, należy to zmienić, gdyż fizycznie i  energetycznie stopy są równie ważne jak np. dłonie.

Meridiany dające naszemu ciału podstawy, do życia, na przykład meridiany związane z  trawieniem przechodzą właśnie przez stopy.

Płaskostopie nie jest tylko problemem kosmetycznym i  bólowym, ale wyrazem braku siły całego organizmu człowieka, dlatego podane tu porady będą też pomocne dla osób, które nie skarżą się na dolegliwości ze strony płaskich stóp, ale chcą dbać o  cały swój dobrostan psychofizyczny.

Literatura:
1) SEKRETNE MAPY ON ZON SU. STAROŻYTNY CHIŃSKI MASAŻ STÓP, Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte, 2010 rok, wyd. Galaktyka
2) Wikipedia
Płaskostopie, z  20 XII 2019, 7:20
pl.wikipedia.org/…
3) Scott R. Smith
The Treatment of Plantar Fasciitis with Traditional Chinese Medicine www.chinesemedicinetimes.com/…

Marian Nosal
Warszawa, 16 I  2016 - 28 VIII 2020

onzonsu.biz/…

Konfucjusz nie tylko siedział , ale też dużo wędrował z uczniami swymi nasz styl życia bywa trochę inny...
Konfucjusz nie tylko siedział
, ale też dużo wędrował z uczniami swymi
nasz styl życia bywa trochę inny...


Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.