Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Karmienie piersią według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, część 3. Porady praktyczne i masaż w przypadku blokady Energii Qi i zastoju pokarmu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Karmienie piersią według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, część 3. Porady praktyczne i masaż w przypadku blokady Energii Qi i zastoju pokarmu Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Karmienie piersią według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, część 3. Porady praktyczne i  masaż w  przypadku BLOKADY Energii Qi i  ZASTOJU pokarmu

Najpierw krótko przypomnę teorię wytwarzania pokarmu według TCM. Po urodzeniu dziecka młoda mama zaczyna go karmić mlekiem powstającym z  Krwi (Xue), która wcześniej służyła do odżywiania płodu w  czasie ciąży. Jak widać istnieje pewna ciągłość odżywiania dziecka przed i  po porodzie, której zazwyczaj nie zauważamy. Dlatego właśnie karmienie piersią jest tak ważne. Matka musi też mieć Energię Qi, aby jej organizm mógł właściwie pracować i  sprawnie kontynuować odżywianie niemowlęcia. Obydwie te Substancje Podstawowe są mocno wyczerpywane właśnie w  czasie porodu i  karmienia. Tradycyjna Medycyna Chińska wyróżnia dwa główne źródła problemów z  laktacją: 1) słabe wytwarzanie mleka, które spowodowane jest wielką utratą Energii Qi i  Krwi Xue w  czasie porodu. 2) zastój w  przepływie pokarmu, często spowodowany czynnikami psychicznymi. Każdy z  tych problemów może być odpowiedzialny za brak, czy zbyt małą ilość mleka, ale objawy towarzyszące są inne. W  związku z  tym wspomaganie i  leczenie także powinno być inne.

Rys. Lada Maliňáková
Rys. Lada Maliňáková
Słabe wytwarzanie mleka spowodowane jest wielką utratą Energii Krwi czasie porodu.
Obydwie te Substancje Podstawowe są podstawą do produkcji mleka matki, bo samo mleko powstaje z  Krwi, a  do tej przemiany konieczne są odpowiednie zasoby Energii Qi.
Rys. Lada Maliňáková
Rys. Lada Maliňáková
Za wytwarzanie Xue, będącego podstawowym składnikiem mleka matki szczególnie odpowiada obieg energetyczny Śledziony, czyli funkcje trawienia, przetwarzania i  transportu tego, co jemy, czyli pożywienia.

Dobra praca meridianu Żołądka powoduje dobre odżywianie i  wspiera produkcję mleka u  matki, zaś bloki w  przepływie Energii Qi w  meridianie Wątroby powodują u  niej zastój pokarmu.

Zastój w  przepływie mleka matki spowodowany jest zastojami w  całym organizmie, a  szczególnie zastojem Qi Wątroby.

Zablokowanie Wątroby i  zastój Qi (chin. gan yu qi zhi - 肝郁气滞) to pełna nazwa wzorca patologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, który często powoduje problemy z  laktacją, a  jego przyczyną z  kolei najczęściej są przeżycia psychiczne.

Wstrząsy psychiczne, stres i  ciągłe martwienie się, czy strach bezpośrednio uderzają w  Wątrobę blokują przepływ Energii Qi.

Zastój Qi Wątroby w  piersiach przejawia się ich obrzękiem, napięciem i  bolesnością.

Kobiety z  Zastojem Wątroby czują nawet niechęć do dotykania ciała, a  w omawianym przypadku problemów z  laktacją, do dotykania piersi.

W dawnych Chinach na kobietę w  ciąży, w  połogu i  potem po porodzie na matkę i  dziecko chuchano i  dmuchano.

Była ona wraz z  dzieckiem otoczona specjalną opieką.

Matka i  dziecko powinni czuć miłość i  ochronę ze strony rodziny i  otoczenia.

Przekłada się to bezpośrednio na zdrowie obydwojga.

Kobieta po urodzeniu dziecka, z  uwagi na dużą utratę Krwi Xue i  Energii Qi jest szczególnie osłabiona i  dlatego wszelkie problemy psychiczne łatwo mogą spowodować problemy z  niedoborem mleka lub z  jego zastojem.

Myślę, że sama wiedza o  tych mechanizmach może spowodować większą samoświadomość społeczeństwa i  polepszyć zdrowie młodych mam oraz ich pociech.

Ale w  przypadku zastoju pokarmu szybka i  konkretna pomoc z  zewnątrz też jest potrzebna, a  masaż stóp On Zon Su działa w  tej sytuacji szybko i  doskonale.

Jak pomóc przy użyciu chińskiego masażu stóp On Zon Su?

Rys. Lada Maliňáková
Rys. Lada Maliňáková

W przypadku zastoju pokarmu najlepiej jest zastosować doraźnie masaż strefy piersi zgodny z  Mapą Krajobrazu Zewnętrznego według Mozi.

Masujemy kilka razy dziennie, bo oczekujemy szybkiego efektu, aby nie dopuścić do osłabienia dziecka.

W masażu tym używamy palca wskazującego.

Zazwyczaj obszar odpowiadający sutkom na stopie 5 razy uciskamy, a  następnie kręcimy 5 razy w  lewo i  5 razy w  prawo.

Jednak w  przypadku blokady Qi i  zastoju pokarmu preferujemy ruch kręcenia w  lewo.

Przy czym kręceniem w  lewo nazywam ruch palca odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara, a  kręceniem w  prawo nazywam ruch palca zgodny z  kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Ruch wirowy w  lewo, podobnie jak w  akupunkturze, czy w  masażu punktów akupunkturowych powoduje rozproszenie zastojów i  udrażnia ciało na przepływ Energii Qi.

W razie dużej bolesności, która jest objawem zablokowania Qi, omijamy uciskanie i  głównie masujemy kręcąc w  lewo.

Jeżeli ruch wirowy w  lewo również będzie bardzo nieprzyjemny, możemy metodą prób i  błędów masować kręcąc w  prawo.

Jednak podstawowym powinien być ruch okrężny w  lewo i  taki masaż w  naszym przypadku Zastoju Qi Wątroby powinien przeważać.

Rys. Lada Maliňáková
Rys. Lada Maliňáková
Równocześnie aby odblokować Qi Wątroby systematycznie masujemy strefy refleksologiczne Wątroby i  Pęcherzyka Żółciowego zgodnie z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi.

Najlepiej jest wykonać pełny masaż według tej mapy, szczególnie zwracając uwagę, czyli poświęcając więcej czasu, na wymienione wyżej organy.

W razie poważniejszych lub trwających dłużej problemów konsultujemy się oczywiście ze specjalistami.

Marian Nosal
Warszawa, 1 XII 2019

onzonsu.biz/…

zobacz:


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Karmienie piersią według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, część 3. Porady praktyczne i masaż w przypadku blokady Energii Qi i zastoju pokarmu dot.gif

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.