Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Nadciśnienie tętnicze (1) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Nadciśnienie tętnicze (1) Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Nadciśnienie tętnicze (1)

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej nadciśnienie tętnicze może mieć kilka przyczyn opisywanych w  TCM jako wzorce patologii nadmiaru, szczególnie Wątroby i  Serca ale spowodowane poprzez wzorce patologii związane z  niedoborem Yin Nerek i  Wątroby.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Nadciśnienie tętnicze (1) linia_zgiecia_MEM.jpg

Mapa Wewnętrznego Krajobrazu Typowa diagnoza to Wznoszenie się Yang Wątroby 肝火上炎 spowodowane Pustką Yin Nerek 肾阴虚 i  w konsekwencji Niedoborem Yin Wątroby 肝阴虚.

Istnieją też inne przyczyny powodujące lub sprzyjające powstaniu nadciśnienia tętniczego, takie jak obecność Wilgoci i  Śluzu, czy Zastoje Krwi.

Do przyczyn powstania nadciśnienia krwi zalicza się też czynniki psychiczne, takie jak nadmierna nerwowość, nadmierne emocje.

Szczególnie istotne dla powstania nadciśnienia jest występowanie związanej z  Wątrobą emocji gwałtownego Gniewu 怒, której bazą będą związane z  Nerkami emocje długotrwałego Strachu 恐, czy nawet Przerażenia 驚.

Jak widać zarówno w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, jak i  w medycynie zachodniej istnieje wiele możliwych przyczyn nadciśnienia tętniczego.

Dlatego po właściwą diagnozę i  leczenie koniecznie należy się udać do odpowiednio wykształconego specjalisty, aby wykluczyć bardziej specyficzne i  rzadziej spotykane przyczyny tej dolegliwości, takie jak choroby i  uszkodzenia nerek.

Jednak większość przypadków medycyna akademicka diagnozuje jako tak zwane nadciśnienie samoistne, o  nieznanej lub niezbyt jasnej etiologii, co najczęściej w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej odpowiada nadmiarom w  systemie energetycznym Wątroby spowodowanym niedoborami w  systemie energetycznym Nerek.

Dlatego w  każdym przypadku nadciśnienia krwi należy przede wszystkim wspierać system energetyczny Nerek oraz równoważyć systemy energetyczne Wątroby i  Serca.

W tradycyjnym masażu stóp On Zon Su najczęściej realizujemy tą strategię wykonując masaż według Mapy Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi, zwanej też popularnie Mapą Pięciu Elementów.

Linia zgięcia palców oraz linia Dziewięciu Pałaców W czasie masażu szczególnie zwracamy uwagę na obszary odpowiadające Przemianie Nerek i  tym obszarom poświęcamy większość zabiegu.

Jest to praca z  podstawową przyczyną nadciśnienia i  dlatego wymaga ona systematyczności i  długotrwałego działania.

W masażu stóp On Zon Su istnieją też metody doraźnego odwrócenia energii uderzającej w  górę i  osadzenia jej w  dole ciała, co zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Chodzi tu o  sprowadzenie uderzających w  górę energii Ognia, Gorąca, czy Yang.

Takie działanie realizujemy masując linię Dziewięciu Pałaców, czyli linię środkową podeszwy stopy odpowiadającą pionowej osi energii Qi ciele człowieka.

Pocieramy tą linię w  górę i  w dół krawędzią dłoni od strony małego palca uformowaną w  Liść Wierzby.

W przypadku nadciśnienia dynamiką i  siła nacisku akcentujemy ruch w  dół.

Ułożenie dłoni w  Liść Wierzby oznacza płaską dłoń z  kciukiem przylegającym do wewnętrznej krawędzi dłoni.

Tekst ten znajdziesz na stronie www:
onzonsu.biz/…

Marian WIlk-Nosal, Warszawa, 22 II 2012 - 8 VI 2023

Autor najobszerniejszych stron www i  kanałów filmowych o  zdrowiu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) w  języku polskim:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl → ☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl = www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl = www.TChM.pl → strona o  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

www.OnZonSu.eu = www.OnZonSu.biz → strona o  starożytnym chińskim masażu stóp On Zon Su

www.TaiChiKung.pl = www.TaiKiKung.pl → strona o  chińskich ćwiczeniach zdrowotnych Qigong i  Tai Chi, Tai Chi Kung styl Chang San Feng

www.facebook.com/… - strona „Tradycyjna Medycyna Chińska, Warszawa” na Facebooku

www.youtube.com/… - kanał kanał filmowy Youtube „Tradycyjna Medycyna Chińska”

Starożytny chiński masaż On Zon Su 按 踵 術 - kanał filmowy Youtube o  starochińskim masażu stóp
www.youtube.com/…

Qigong, Neigong, Tai Chi. Ćwiczenia i  medytacja - kanał filmowy Youtube o  starożytnych chińskich ćwiczeniach energetycznych i  medytacyjnych
www.youtube.com/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.