Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Dolegliwości mężczyzn 男性疾病 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dolegliwości mężczyzn 男性疾病 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Dolegliwości mężczyzn 男性疾病

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dolegliwości mężczyzn 男性疾病 OnZonSu.jpg Po publikacji serii moich artykułów o  chorobach mężczyzn podaję ogólną metodę pielęgnowania Waszej męskości (czyli tego, co odróżnia nas od kobiet). Metodę, która bardziej buduje i  wspiera Wasze zdrowie niż leczy z  ciężkich chorób, kiedy pacjent wymaga już bardzo intensywnej pomocy. Metoda, którą tu przedstawię dodatkowo jest też pomocna, kiedy poważniejsze problemy jednak pojawią się. W  razie dolegliwości przywraca organizm do równowagi, co w  języku medycyny allopatycznej oznacza wyzdrowienie, ponieważ objawy zmniejszają się a  nawet z  czasem zupełnie znikają. Bardzo ją polecam, gdyż likwiduje głębokie przyczyny problemów a  nie tylko same objawy.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dolegliwości mężczyzn 男性疾病 MEM.jpg

Masaż wspierający naszą męskość, podobnie jak w  przypadku analogicznej porady dla kobiet, oprę na metodzie masażu stóp On Zon Su 按踵術 nazywanej Mapą Nazw Części Stopy według mistrza Mò Zi 墨子 (pierwotne imię: Mò Dí 墨翟). W  mapie tej duże palce u  stóp nazywa się Palcami Ojca (Yang Yang) lub palcami męskimi. Masaż tych palców pozwala pielęgnować Wasze zdrowie fizyczne, psychiczne i  duchowe. Zgodnie z  intuicją wspiera też bezpośrednio właściwe fukcjonowanie męskich narządów płciowych, czyli tego, co potocznie nazywa się męskością.

Sposób masowania:
praktykę tę wykonujemy bardziej jak medytację i  pielęgnację naszej męskości, niż jak ćwiczenie zdrowotne, którym oczywiście też jest. Dlatego ściskamy duże palce u  stóp kciukiem i  pozostałymu palcami dłoni bardzo płynnie i  delikatnie. Dopiero z  czasem pozwalamy sobie na mocniejszy nacisk i  rozmasowywanie miejsc bolących. Te bolące miejsca najczęściej odnoszą się do zaczątków patologii w  naszym ciele i  w naszej psychice. Duże palce masujemy ze wszystkich stron, również od góry, czyli "od strony dachu".

Każdy palec w  Mapie Nazw Części Stopy mistrza Mò Zi 墨子, również interesujący nas w  tej poradzie palec męski składa się z  czterech części:
● z  dachu
● z  głowy
● z  cetrum
● i  z korzeni

Każdą z  tych czterech części należy wymasować dokładnie, z  uważnością i  z miłością. Możecie się masować sami lub poddać zabiegom przyjaciół czy członków rodziny. Taki zabieg pomaga pielęgnować nie tylko nasze zdrowie, ale też relacje międzyludzkie.

Mężczyxni zdrowi powinny masować się lub być masowani codziennie przez około 10-20 minut. Osoby z  jakimiś problemami (a kto ich dziś nie ma) mogą poświęcić sobie więcej czasu. Nie jest to typowy "sportowy" , "wyczynowy" masaż leczniczy i  dlatego czas oraz intensywność masowania uzależniamy od naszych potrzeb i  od samopoczucia. Staramy się zawze masować niezbyt mocno, na granicy bólu, aby się nie spinać fizycznie i  psychicznie. Masaż ten powinien dawać przyjemność i  wspomagać jakość naszego życia.

I na koniec wyjaśnienie dlaczego duży palec nazywany jest palcem męskim. Otóż zgodnie ze starożytną filozofią taoistyczną i  z klasyczną/tradycyjną medycyną chińską (TCM) cały świat podzielony jest na fenomeny Yin Yang. Mężczyzna jest bardziej Yang niż kobieta, a  w teorii pięciu przemian odpowiada Przemianom Drzewa Ognia. Duży palec jest największy i  w parze z  palcem małym (kobiecym) zapewnia nam możliwość poruszania się i  umożliwia utrzymanie równowagi.

W chińskim masażu stóp On Zon Su 按踵術 i  w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej duży palec odpowiada Przemianie Drzewa, energii Nieba i  Wątrobie, a  mężczyzna jest właśnie istotą bardziej związaną z  tą Przemianą niż kobieta, która jest bardziej Yin, bardziej związana z  Przemianą Wody, z  energią Ziemi z Nerkami jako narządem Zang.

W systemie meridianów palec kobiecy odpowiada w  całości Qi Przemiany Wody, gdyż swoje zakończenia mają w  nim meridiany Nerek Pęcherza Moczowego. Ostatni punkt akupunkturowy meridianu Nerek co prawda jest na środku podeszwy, ale połączenie z  Qi Wszechświata meridian ten ma w  czubku palca małego. Zaś duży palec gości zakończenia meridianów Wątroby Śledziony. Siła palca męskiego bierze się też z  sąsiedniego meridianu Pęcherzyka Żółciowego, który kończy się w  palcu drugim. Wszystkie te meridiany pobierają Qi z  Kosmosu poprzez czubki odpowiednich palców stopy. Dlatego delikatne, a  potem mocniejsze masowanie czubka, czyli "dachu" palców ma tak duże znaczenie. Otwieramy w  ten sposób nasz system energetyczny, nasz organizm, nasze ciało i  naszego Ducha Shen na "zasilanie" i  kontakt z  Wszechświatem. Stajemy się w  większym stopniu systemem otwartym na wszystko co jest, a  nie tylko zamkniętym obiegiem Qi.

Z powyższych rozważań wynika, że idealną równowagę Yin/Yang możemy osiągnąć, jeżeli osoba bardziej Yin, czyli kobieta, będzie masowała duże palce i  całe stopy swojego partnera. Z  Waszych relacji wiem, że nie wszyscy mężczyźni lubią być masowani, ale większość tak.

Starożytni i  współcześni taoiści chińscy twierdzili i  twierdzą, że w  pełni sprawny mężczyzna powinien móc wysikać się stojąc tylko na dużych palcach. Jest to doskonały sprawdzian diagnostyczny jego sił męskich. Podobnie w  pełni zdrowa kobieta powinna być w  stanie wysikać się kucając na małych palcach u  stóp. Wydaje się, że wymagania wobec kobiet są tu większe, ale widocznie w  przeszłości kobiety były zdecydowanie bardziej sprawne niż w  czasach dzisiejszych. Takie sprawdziany diagnostyczne mogą się wydać współczesnym dość prymitywne, ja jednak nie lekceważyłbym wiedzy i  doświadczenia przodków. Poza tym stanie na dużych palcach jest nie tylko sprawdzianem, ale też sprzyja rozwojowi naszej męskości. Wykonujcie to ćwiczenie codziennie, ale też na luzie i  bez przesady. To nie jest sport, tylko pielęgnowanie naszego ciała.

Życzę powodzenia oraz wytrwałości w  stosowaniu tej tradycyjnej metody pracy z   Waszą męskością.

Literatura:
1) Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte
Tao stóp, wprowadzenie do masażu ON ZON SU
wyd. Merkuriusz Polski 2003
2) Ming Wong C. Y., Alessandro Conte
Sekretne mapy On Zon Su. Starożytny chiński masaż stóp
Galaktyka 30 marca 2010

Cały ten tekst znajdziesz na stronie www:
onzonsu.biz/…
Marian Nosal
Warszawa, 18 VIII 2023

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.