Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Problemy z jelitami, część 2 → Przynależność obiegów energetycznych Jelita Cienkiego i Jelita Grubego do przemian Ziemi, Metalu i Ognia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Problemy z jelitami, część 2 → Przynależność obiegów energetycznych Jelita Cienkiego i Jelita Grubego do przemian Ziemi, Metalu i Ognia Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Problemy z  jelitami, część 2 → Przynależność obiegów energetycznych Jelita Cienkiego i  Jelita Grubego do przemian Ziemi, Metalu i  Ognia

Nie tylko Tradycyjna Medycyna Chińska (TCM), ale też współczesna medycyna akademicka, uważają właściwy stan obszaru jelit i  jakość flory jelitowej za podstawowy warunek uzyskania odporności i  dobrego zdrowia. W  masażu stóp On Zon Su 按踵術 istnieje kilka sposobów pracy w  wypadku problemów jelitowych. Tutaj podaję podejście zgodne z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi. W  części 2 tego "poradnika zdrowych jelit" skupię się na przynależności jelit do Przemiany Ziemi.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Problemy z jelitami, część 2 → Przynależność obiegów energetycznych Jelita Cienkiego i Jelita Grubego do przemian Ziemi, Metalu i Ognia MKW_mem_2.jpg


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Problemy z jelitami, część 2 → Przynależność obiegów energetycznych Jelita Cienkiego i Jelita Grubego do przemian Ziemi, Metalu i Ognia Mapa_Krajobrazu_Wewnetrznego.jpg

W wypadku jakichkolwiek problemów jelitowych najlepiej jest wykonać cały masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem masażu stref odpowiadających Przemianie Ziemi (Śledziona, Trzustka, Żołądek, Jeliti Cienkie oraz Jelito Grube), a  szczególnie dobrze należy wymasować obszar jelit.

Pamiętajmy, że w  starożytności Chińczycy zaliczali obiegi energetyczne obydwu jelit do Przemiany Ziemi.

Miało to głęboki sens i  zmieniło się dopiero ponad 2000 lat temu.

Chińska medycyna liczy co najmniej 7 tysięcy lat i  dlatego słowo "dopiero" ma tutaj swój sens.

Przemiana Ziemi w  ciele człowieka i  w medycynie odpowiada za odżywianie ciała i  ducha.

Dlatego zaliczenie Jelita Cienkiego Jelita Grubego do jej obiegów jest jak najbardziej zgodne z  rzeczywistiścią.

Również najnowsze odkrycia medycyny akademickiej podkreślają ważność jelit w  procesie odżywiania organizmu.

Według tradycyjnej Medycyny Chińskiej substancje odżywcze i  Energię Qi organizm człowieka pobiera nie tylko przy pomocy Żołądka Śledziony, ale też w  sposób wtórny w  procesach tych biorą udział obydwa jelita.

Dlatego strefa refleksologiczna jelit w  starożytnym masażu stóp On Zon Su, umieszczona w  postaci spirali na pięcie, rysowama jest na Żółto, co symbolizuje jej przynależność do Elementu ZIemi.

Meridiany Płuc Jelita Grubego tworzą na ręce wspólny obieg.

Zaliczenie Jelita Grubego we współczesnej TCM do Przemiany Metalu także ma swój sens, ponieważ organ ten, i  cały jego obieg energetyczny, na równi z  Płucami odpowiada za najbardziej zewnętrzne warstwy i  części ciała.

Podobnie zaliczenie Jelita Cienkiego we współczesnej TCM do Przemiany Ognia sparowanie go z  obiegiem energetycznym Serca też ma swoją logikę, ponieważ pod wieloma względami są to narządy centralne, a  ich meridiany tworzą wspólny obieg.

Dlatego meridiany Serca i  Jelita Cienkiego tworzą na ręce wspólny obieg.

Tak więc według mnie obydwie koncepcje, to znaczy przynależności Jelit do Elementu Ziemi i  ich przynależnośći do Metalu i  Ognia mają sens i  da się je obronić.

Ważniejsze jest głębokie zrozumienie tych powiązań i  umiejętność zastosowania ich w  praktyce.

Temat ten można też podsumować w  ten sposób, że obydwa jelita należą do Elementu Ziemi funkcjonalnie i  zgodnie ze starożytną tradycją, jednak zaliczenie ich do Elementów Metalu i  Ognia również jest uzasadnione.

Link do tego tekstu na stronie www www.OnZonSu.eu / www.OnZonSu.biz:

onzonsu.eu/…

Marian Nosal, Warszawa, 24 VI 2021
Autor najobszerniejszych stron www i  kanałów filmowych o  zdrowiu według TCM w  języku polskim:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl → ☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl / www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl / www.TChM.pl
www.OnZonSu.eu / www.OnZonSu.biz
www.TaiChiKung.pl / www.TaiKiKung.pl
www.facebook.com/… - strona „Tradycyjna Medycyna Chińska, Warszawa” na Facebooku
www.youtube.com/… - kanał kanał filmowy Youtube „Tradycyjna Medycyna Chińska”
Starożytny chiński masaż On Zon Su 按 踵 術 - kanał filmowy Youtube o  starochińskim masażu stóp
Qigong, Neigong, Tai Chi. Ćwiczenia i  medytacja - kanał filmowy Youtube o  starożytnych chińskich ćwiczeniach energetycznych i  medytacyjnych

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.