Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Płaskostopie, część 3 - masaż według  Mapy Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie, część 3 - masaż według  Mapy Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Płaskostopie, część 3 - masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi

W tej poradzie zajmę się przypadkami płaskostopia, w  których główną przyczyną dolegliwości zastojowych w  stopach są wzorce patologii związane z  narządami wewnętrznymi Zang Fu, a  szczególnie z  Wątrobą. Czyli nie tylko lokalnie leczymy stopę, ale przede wszystkim zwracamy się ku głębokim wewnętrznym przyczynom choroby i  usuwamy je.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie, część 3 - masaż według  Mapy Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi Plaskostopie_3_MEM.jpg

Starożytny chiński masaż stóp On Zon Su, podobnie jak Tradycyjna Medycyna Chińska widzi problem płaskostopia bardziej jako brak życia, czyli brak przepływów Energii Qi stopach.

Dopiero ten brak życia, zazwyczaj spowodowany brakiem odpowiedniego ruchu fizycznego i  brakiem właściwego ruchu Qi wewnątrz ciała oraz w  jego Systemach Energetycznych, powoduje problemy funkcjonalne i  anatomiczne w  stopie.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie, część 3 - masaż według  Mapy Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi Mapa_Krajobrazu_Wewnetrznego.jpg
W Tradycyjnej Klasycznej Medycynie Chińskiej za prawidłowy stan struktur ścięgnisto-powięziowych i  prawidłowe działanie systemu ruchu, a  więc i  za dobry stan naszych stóp odpowiada system energetyczny Wątroby.

Podstawowe wzorce patologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powodujące płaskostopie, to:
- zastój spowodowany Wiatrem, Zimnem i  Wilgocią
- niedobór Qi i  Krwi
- Stagnacja Qi i  Krwi

Wszystkie te wzorce patologii największe powinowactwo mają z  systemem energetycznym Wątroby, ale też z  Nerkami ze Śledzioną (z dużej litery piszemy nazwy systemów energetycznych, a  nie tylko samych narządów).

W masażu stóp On Zon Su istnieje kilka sposobów pracy z  płaskostopiem.

W tej poradzie podaję podejście zgodne z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi, jako metodę najogólniejszą i  podchodzącą najszerzej do zagadnienia płaskostopia.

Cały ten masaż opisany jest szerzej w  dziale "Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów", onzonsu.biz/… lub na przykład w  pozycji [1]

W przypadku płaskostopia zaleca się wykonać cały masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem masażu obszaru refleksologicznie odpowiadającego Wątrobie.

Obszar ten należy masować dłużej i  dokładniej.

Proszę też zwrócić uwagę na obszary Nerek Śledziony.

I na koniec jak zwykle podstawowa uwaga: pamiętajmy, że zdrowe stopy, to właściwy ruch i  właściwy styl życia.

Zarówno w  prewencji płaskostopia, jak i  w przypadku dolegliwości stosujemy masaż oraz tradycyjne chińskie ćwiczenia Qigong i  Taichi.

Wskazane są też wewnętrzne ćwiczenia energetyczne Neigong, dające pobudzenie Energii Qi od wewnątrz w  całym ciele, a  więc w  stopach również.

Płaskostopie nie jest tylko problemem kosmetycznym i  bólowym, ale wyrazem braku siły całego organizmu człowieka, dlatego podane tu porady będą też pomocne dla osób, które nie skarżą się na dolegliwości ze strony płaskich stóp, ale chcą dbać o  cały swój dobrostan psychofizyczny.

Są to zabiegi higieniczno-zdrowotne, które każdy człowiek powinien codziennie wykonywać!

Literatura:
1) SEKRETNE MAPY ON ZON SU. STAROŻYTNY CHIŃSKI MASAŻ STÓP, Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte, 2010 rok, wyd. Galaktyka
2) Wikipedia
Płaskostopie, z  20 XII 2019, 7:20
pl.wikipedia.org/…
3) Scott R. Smith
The Treatment of Plantar Fasciitis with Traditional Chinese Medicine www.chinesemedicinetimes.com/…

Marian Nosal
Warszawa, 16 I  2016 - 8 VIII 2020

onzonsu.biz/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.