Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Cysty/torbiele na jajnikach 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Cysty/torbiele na jajnikach Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

CYSTY / TORBIELE NA JAJNIKACH

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Cysty/torbiele na jajnikach On.JPGOn Zon SuKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Cysty/torbiele na jajnikach Su.JPG Najważniejszą przyczyną powstania cyst jajników, zgodnie z  medycyna chińską, jest nadmiar Wilgoci, gromadzenie się Śluzu, zastój Xue (Krwi) Wątroby oraz lokalne konsekwencje tych nadmiarów i  zastojów w  okolicy jajników. W  masażu stóp On Zon Su masowanie w  strefach jajników i  hormonów oraz macicy pod kostkami, wraz z  masażem całej Mapy Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi porusza zastoje i  może powstrzymać rozwój cyst. W  tych strefach w  razie występowania mięśniaków lub cyst na jajnikach zazwyczaj są zgrubienia, napuchnięcia, które trzeba najpierw delikatnie a  później mocniej rozmasować. Jeżeli tych zmian nie ma lub są mniej widoczne to znaczy, że przyczyny są bardziej subtelne i  być może będzie potrzebne więcej dokładnie wykonanego masażu.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Cysty/torbiele na jajnikach Jajniki-Jadra_napis.jpg


Wykonujemy masaż według Mapy Wewnętrznego Krajobrazu Mozi poświęcając jak najwięcej uwagi i  czasu wspomnianym strefom pod kostkami stopy.

Strefy te mają kształt trójkątów, których górny wierzchołek znajduje się pod kostką, a  dolny bok tuż nad dolną krawędzią stopy.

Strefa odpowiadająca hormonom/jajnikom znajduje się pod zewnętrzną kostką stopy, zaś strefa odpowiadająca macicy pod kostką wewnętrzną.

Poniżej podaję sposób masowania strefy hormonów i  jajników oraz strefy macicy, ale pamiętajmy o  tym, żeby masować je w  ramach całej Mapy Wewnętrznego Krajobrazu miastrza Mo Zi, ponieważ przyczyną powstania cyst jajników jest nie tylko zastój lokalny, ale przede wszystkim ogólny zastój w  całym organizmie spowodowany na przykład czynnikami psychicznymi.

Słowem kluczowym jest tutaj "zastój", a  lekarstwem na zastoje jest poruszenie i  wprowadzenie w  ruch Qi Xue, zarówno w  sferze fizycznej, jak i  w psychicznej.

Polecane są wszelkie rodzaje aktywności fizycznej, mentalnej i  duchowej, odblokowujące zastojowe schematy działania naszej psychiki i  naszego organizmu.

Ćwiczenia Qigong i  inne formy swobodnego ruchu, szczególnie na łonie natury, masaże, swobodne realizowanie się w  zakresie ulubionych aktywności życiowych to recepta na poruszenie zastojów.

Istotną rolę odgrywa dieta i  sposób spożywania posiłków.

Chodzi tu maksymalne odciążenie sytemu energetycznego Śledziony, której przeciążenie ciężką śluzotwórczą dietą zwiększa możliwość powstania i  rozwoju cyst jajników.

Posiłki powinny być gotowane, ciepłe, spożywane regularnie i  dokładnie przeżuwane.

Nie mogą zawierać dużej ilości produktów spożywczych o  energetyce powodującej powstanie Wilgoci czy Śluzu.

Szczególnie unikamy mąki, nabiału i  cukru.

Słodkie cukrem serniki z  pszennej mąki mogą i  muszą poczekać.

Sposób masowania:

1) Strefa refleksologiczna jajników i  układu hormonalnego:
Małym palcem kręcimy 9 razy w  lewo i  9 razy w  prawo pod zewnętrzną kostką (mały palec można zastąpić kciukiem).
Masaż ten powinien być wykonywany wielokrotnie, miejsce koło miejsca, tak aby dokładnie poruszyć cały ten trójkątny obszar pod kostką.
Po wykonaniu zabiegu masowana strefa powinna być pokryta lekko zaczerwienionymi kółkami na skórze o  średnicy od kilku milimetrów do centymetra w  zależności od grubości palca osoby masującej.
Piszę o  tym dlatego, że dokładne wymasowanie całej strefy jest istotne.
Powstanie takich śladów po masażu jest pożądane, ale nie oznacza to, że mamy masować z  maksymalną siłą.
Siłę masażu zwiększamy powoli za pozwoleniem osoby masowane, bo jeżeli ona cierpi zbyt mocno, to blokuje się i  nasza praca nie wywoła poruszenia w  organizmie.
A to przecież jest główny cel naszego zabiegu.
Na koniec ściągamy energię posuwistymi ruchami wzdłuż masowanej strefy od pięty w  kierunku palców.

2 ) Strefa refleksologiczna macicy:
Małym palcem kręcimy 9 razy w  lewo i  9 razy w  prawo pod wewnętrzną kostką (mały palec można zastąpić kciukiem)
Masaż ten powinien być wykonywany wielokrotnie, miejsce koło miejsca, tak aby dokładnie poruszyć cały ten trójkątny obszar pod kostką.
Pozostałe uwagi jak w  punkcie 1).
Na koniec ściągamy energię posuwistymi ruchami wzdłuż masowanej strefy od pięty w  kierunku palców.

W obydwu strefach, jeżeli chcemy wzmocnić jakość masażu, to zamiast końców małych palców używamy ułożenia dłoni o  nazwie "Serce Koguta".

Kształt pięści przypomina serce, kogut symbolizuje ogień.

Jest to pięść z  lekko wysuniętym kłykciem palca środkowego.

Palec środkowy jest ściskany przez pozostałe palce, dlatego gromadzi się w  nim energia można nim mocno naciskać czy uderzać.

Mamy poczucie jakby palec środkowy był zaklinowany w  dłoni jak gwóźdź w  ścianie.

Elastycznie, ale z  wielka siłą.

Takie ułożenie odpowiada energii Przemiany Ognia, ponieważ kształt dłoni przypomina trójkąt skierowany wierzchołkiem w  górę.

Taki trójkąt jest obrazem i  symbolem przemiany Ognia.

Jest jak płomień strzelający w  górę z  ogniska.

Wystający kłykieć palca środkowego przypomina jęzor płomienia strzelającego w  górę.

Jego energia jest gorąca, a  kierunek ruchu jest w  górę.

Zastosowanie "Pięści Koguta" w  naszym przypadku daje wiele korzyści:
- użycie do masażu kłykcia palca środkowego pozwala bezpiecznie zwiększyć siłę nacisku
- palec środkowy mniej się męczy, gdyż jest wsparty przez pozostałe palce w  ramach całego ułożenia "Serca Koguta"
- energia Przemiany Ognia tego ułożenia dłoni rozgrzewa i  porusza zastoje, a  więc również skupienia Wilgoci oraz Śluzu, a  także Zastoje Krwi będące przyczyną powstania torbieli na jajnikach
- masażysta wręcz fizycznie czuje moc i  poruszające oraz oczyszczające działanie "Serca Koguta", co daje mu/jej siłę i  przekonanie do skuteczności tej praktyki

Jednak z  drugiej strony masaż wykonywany małym palcem też jest ważny, ponieważ mały palec odpowiada Przemianie Wody, do której należy system energetyczny Nerek, a  więc również jajniki i  macica.

Jeżeli więc nasze małe palce są dostatecznie wyćwiczone i  silne, a  przede wszystkim umiemy je właściwie ułożyć, tak żeby nie bolały, to ich używamy, a  jeżeli nas bolą, to kciuka lub pięści "Serca Koguta".

Można też masować na zmianę małym palcem i  Sercem Koguta, w  takiej terapii mamy mamy klasyczne połączenie Energii Qi Wody i  Ognia.

Zaś osoby początkujące mogą używać kciuka, który odpowiada Przemianie Metalu.

Masaż kciukiem też jest energetycznie dopuszczalny, gdyż w  Kole Odżywiającym 5 Przemian to właśnie Metal rodzi Wodę.

Marian Nosal
Warszawa 10 XII 2019 - 23 VI 2020

onzonsu.biz/…
http://onzonsu.biz/porady_praktyczne/jajniki_cysty/index,pl.html

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.