Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Mapy masażu stóp On Zon Su » Dlaczego stopy należy masować zgodnie z  tradycyjnymi mapami masażu stóp On Zon Su? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Zapraszamy na szkolenie: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dlaczego stopy należy masować zgodnie z  tradycyjnymi mapami masażu stóp On Zon Su? Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, stacjonarny: 224785715, komórka: 697113930

Dlaczego stopy należy masować zgodnie z   tradycyjnymi mapami masażu stóp On Zon Su?

W czasie wykonywania masażu stóp staramy się wykonywać wszystkie czynności i  masować wszystkie strefy należące do danej mapy chińskiego masażu stóp On Zon Su.

Mapy alchemicznym masażu stóp On Zon Su opisują miejsca na stopie, które należy masować. W  ramach opisu mapy podaje się też sposób masowania, zalecenia, przeciwwskazania do stosowania danej mapy i  inne użyteczne informacje. Każda mapa to także inne spojrzenie na człowieka. Autorami map masażu stóp On Zon Su byli wybitni taoiści i  lekarze, twórcy medycyny i  kultury chińskiej.

Wyrywkowe stosowanie poszczególnych technik, stref energetycznych na stopie, czy większych fragmentów map dopuszczalne jest tylko w  specyficznych sytuacjach.

Na przykład w  nagłych wypadkach, w  reanimacji itd.

Na taki sposób pracy ze stopami, a  przede wszystkim z  osobą, która jest ich właścicielem mogą sobie pozwolić tylko bardzo doświadczone osoby - mistrzowie masażu stóp On Zon Su.
Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dlaczego stopy należy masować zgodnie z  tradycyjnymi mapami masażu stóp On Zon Su? Mapa_Zu_Toi_To.jpg
Potrzeba stosowania pełnego masażu w  ramach danej mapy wynika z  kilku powodów:

• człowiek jest psychofizyczną i  duchową całością, dlatego próba leczenia tylko poszczególnych jego "fragmentów" w  przypadkowy sposób nie da dobrych rezultatów

• mapy masażu stóp On Zon Su były tworzone i  ulepszane przez najwybitniejszych mistrzów w  dziejach Chin i  współczesnych ekspertów, więc trudno jest je ulepszyć, a  łatwo popsuć

• kolejność i  sposób oddziaływania na strefy energetyczne na stopie została tak dobrana, że zachodzi efekt synergii, to znaczy energia Qi poruszona w  poprzedniej strefie wspiera Qi w  następnej masowanej strefie

• masując według tradycyjnych map osiągamy harmonię energetyczną ciała i  ducha osoby masowanej. Nie jest to leczenie objawowe, bazujące tylko na uciskaniu tylko bolesnych stref, czy też tych, które naszym zdaniem bezpośrednio odpowiadają za problemy pacjenta. Takie podejście może dać dobre wyniki w  małej skali czasowej, ale za to doprowadzić do rozstroju w  dłuższym okresie czasu

• stosowanie tradycyjnych map masażu stóp On Zon Su jest bezpieczne zarówno dla masowanego, jak i  dla osoby wykonującej masaż. Masażysta jest zabezpieczony przed zmęczeniem i  przyjmowaniem patologicznej energii Qi osoby masowanej. Nie zapominajmy o  tym, że jest to masaż fizyczny, energetyczny i  duchowy. Bardziej ma tu zastosowanie model "tworzymy wspólnie zespół wzajemnie się wspomagających energii" niż popularny w  dzisiejszym świecie model "ja masuję ciebie - jesteśmy rozłącznymi bytami na wszystkich trzech poziomach"

Marian Nosal
Warszawa, 15 V 2015
onzonsu.biz/…