Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Mapy masażu stóp On Zon Su » Mapa Wschodu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Zapraszamy na szkolenie: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wschodu Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, stacjonarny: 224785715, komórka: 697113930

Mapa Wschodu

Masaż według Mapy Wschodu usuwa Wiatr i  Wilgoć. Pomaga na problemy skórne i  problemy ze ścięgnami. Stosuje się go szczególnie do masażu kobiet i  dzieci. Również w  przypadku problemów, które powstały we wczesnym dzieciństwie.

W zależności od potrzeb istnieje kilka wersji kolejności masowania stref refleksologicznych w  tej mapie.

Często stosujemy masaż w  kierunku od wewnętrznych do zewnętrznych części ciała. Taki masaż powoduje ruch energii na zewnątrz i  usuwanie bloków i  zastojów przepływu Qi.

Odwrotny kierunek masażu - od zewnętrznych części ciała w  kierunku wnętrza pozwala skierować Qi do środka ciała i  wzmocnić poszczególne narządy wewnętrzne.

W zależności od postawionej diagnozy stosujemy też różne sposoby masowania kolejnych stref i  punktów.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wschodu Mapa_Wschodu.jpg

Mapy Południa, Północy, Wschodu i  Zachodu są odpowiedzią na potrzeby ludzi mieszkających w  tych krańcach Państwa Chińskiego. Na południu jest ciepło, na północy zimno, na wschodzie hulają wiatry od morza, a  na zachodzie jest sucho i  pustynnie.

Możemy wyobrazić sobie do jakiego klimatu, kierunku świata dana osoba jest „przypisana”, obserwując jej emocje, dolegliwości i  inne cechy, opisane w  tym tekście, bądź też w  piątym rozdziale Huangdi Suwen. Ludzie Północy są zahartowani i  mocno zbudowani, ludzie Południa są delikatni i  pogodni, ludzie Wschodu są otwarci i  mają szeroką wizję, w  przeciwieństwie do ludzi Zachodu, którzy są uporządkowani i  konserwatywni.

Te właściwości klimatu znajdują odbicie w  fizjologii i  patologii organizmów mieszkających tam ludzi. Dlatego w  Tradycyjnej Chińskiej Medycynie i  w taoistycznym masażu stóp On Zon Su wyróżnia się analogiczne czynniki patologiczne. Nazwy tych czynników na gruncie medycyny i  nazwy kierunków świata rozumianych jako pewne archetypy i  systemy pisze się z  wielkiej litery.

Na Wschodzie najczęściej choruje się z  powodu Wiatru Zewnętrznego, który wywołuje w  naszym organizmie Wiatr Wewnętrzny

Oczywiście takie geograficzne i  kalendarzowe rozłożenie czynników patogennych i  związanych z  nimi chorób nie oznacza, że na przykład na Południu i  w Lecie nie może wystąpić choroba z  Zimna, czy Wiatru. Wiemy z  doświadczenia, że tak się czasami dzieje. Istnieje jednak ogólna tendencja do zachorowań związanych z  tym czynnikiem patologicznym, który przeważa na obszarze, na którym mieszkamy.

Istnieje też odwrotna skłonność konstytucyjna:

- osoby urodzone i  mieszkające na Wschodzie są odporne na Wiatr

Oraz zasada:

- osoby mieszkające na Wschodzie są przeważnie dynamiczne (patologia - frustracja lub gniew)

Polska jest mniejszym krajem niż Chiny, ale również u  nas występują podstawowe typy konstytucyjne, czyli ludzie Wschodu, Zachodu, Południa, Północy i  Środka.

Podział ten czasami jest wyrażany, jako przynależność do Przemian / Elementów odpowiednio Metalu, Drzewa, Ognia, Wody Ziemi.

Odpowiada obiegom energetycznym narządów pełnych Zang (臟): Płuc, Wątroby, Serca, Nerek Śledziony oraz pustych Fu (腑), Jelita Grubego, Pęcherzyka Żółciowego, Jelita Cienkiego, Potrójnego Ogrzewacza, Pęcherza Moczowego Żołądka.

zobacz:


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wschodu dot.gif