Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne » Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Zapraszamy na szkolenie: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, stacjonarny: 224785715, komórka: 697113930

Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1)

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) On.JPGOn Zon SuKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) Su.JPG Chińscy taoiści uważali, że siedem kręgów szyjnych związanych jest energetycznie z  siedmioma gwiazdami Wielkiej Niedźwiedzicy. Nam niewiele to mówi, ale kiedy dowiemy się, że starożytni Chińczycy wierzyli, że centrum Energii Qi Wszechświata, to Gwiazda Polarna, a  siedem gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy przekazuje Qi Gwiazdy Polarnej do Układu Słonecznego i  do nas Ziemian, to okaże się, że szyja jest bardzo ważną strukturą energetyczną człowieka.

Na tej starożytnej mapie masażu stóp On Zon Su nazywanej Mapą Nieba Przedurodzeniowego widać jak Siedem Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy pośredniczy w przekazie Energii Qi z TAO, czyli z Kosmosu na Ziemię i do nas Mapa ta powstała kilka tysięcy lat temu, jeszcze przed Potopem Świata Rys. Lada Malinakova
Na tej starożytnej mapie masażu stóp On Zon Su
nazywanej Mapą Nieba Przedurodzeniowego
widać jak Siedem Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy
pośredniczy w przekazie Energii Qi z TAO, czyli z Kosmosu na Ziemię i do nas
Mapa ta powstała kilka tysięcy lat temu, jeszcze przed Potopem Świata
Rys. Lada Malinakova

A więc kręgi szyjne służą nie tylko fizycznie do "noszenia głowy i  połączenia głowy z  tułowiem", ale też są podstawą energetyczną naszego życia.

Stan energetyczny człowieka można poznać po sposobie noszenia głowy, które to stan i  sposób zależą od stanu Energii Qi szyi.

Na szkoleniach z  masażu stóp On Zon Su uczymy się, że osoba masująca ma mieć ciało i  Ducha zakorzenione w  Ziemi, a  głowę wyciągniętą w  rozluźniony sposób do Nieba.

Tylko wtedy będzie w  stanie długo i  skutecznie masować nie odczuwając zmęczenia.

Jest tak dlatego, że przy takiej rozluźnionej i  wyciągniętej postawie ciała szyja też jest w  odpowiedniej pozycji i  Energia Qi Nieba i  Ziemi, czyli Yang Yin przepływają przez nas swobodnie.

I nas zasilają.

Przy głowie zwieszonej lub nadmiernie i  sztywno podniesionej takiego swobodnego przepływu Qi nie ma.

Ten sposób myślenia i  utrzymywania ciała należy też utrzymywać w  życiu.

Kiedy jesteśmy smutni, głowę mamy zwieszoną, a  kiedy zadowoleni, podnosimy ją do góry.

Według mistrzów Qigongu szyja powinna być RÓWNOCZEŚNIE rozluźniona i  wyciągnięta, co jest oczywistym zastosowaniem zasady Yin-Yang.

Stan energetyczny człowieka można diagnozować na podstawie stanu szyi.

Starożytni mistrzowie taoistyczni, ale też współcześni eksperci od chińskich ćwiczeń Qigongi i  Neigong patrząc na stan szyi potrafią zdiagnozować stan emocjonalny człowieka, a  więc i  stan Qi jego narządów Zang Fu.

Dlatego stosowane dawniej przez nauczycieli i  rodziców polecenie "nie garb się" może nie było zbyt poprawne pedagogicznie, ale miało swój sens.

"Garbienie się" dzieci i  młodzieży pochodzi od braku Energii qi.

"Garbienie się", to po prostu brak Qi w  górnej części kręgosłupa, powodujące opuszczanie głowy.

I tej wiedzy wcale nie trzeba szukać tylko w  starożytnych Chinach.

Pan Kwapniewski, znajomy znachor ludowy znad Dunajca, z  okolic Tarnowa, kiedy go spytałem o  to, dlaczego młodzi ludzie w  okolicy garbią się wskazał tylko na dymy wznoszące się z  okolicznych fabryk: celulozy w  Niedomicach i  zakładów chemicznych w  Tarnowie-Mościcach.

Potem wyjaśnił, że to dymy przemysłowe tak niszczą zdrowie młodych ludzi.

Ma to sens, ponieważ młode, nieuksztaltowane jeszcze organizmy bronią się przed wniknięciem patogenów z  powietrza poprzez zmniejszanie czynnej pojemności płuc.

Stąd zaokrąglone plecy i  zwieszona głowa.

I tak już niestety zostaje na całe życie, nawet gdy powietrze się polepszy.

Pan Kwapniewski był starszym człowiekiem, a  przekaz uzdrowicielski był dziedziczony w  jego rodzinie z  pokolenia na pokolenie.

Miał więc wiele obserwacji i  wiedział co mówi.

Był też wspaniałym empatycznym człowiekiem i  mistrzem ortopedii ludowej.

Bardzo skutecznie pomagał mnie i  innym osobom z  mojej rodziny oraz znajomym.

Był sławą medyczną w  okolicy.

Leczyli się u  niego lekarze z  okolicy, a  na polu za jego domem zdarzało się, że lądowały helikoptery z  pacjentami.

Jego zabiegi były głęboko energetyczne i  trudno było uchwycić ich jakość oraz powtórzyć je samemu.

Swoim spokojem i  pogodą ducha mnie i  mojej żonie przypominał starożytnych chińskich lekarzy taoistycznych.

Szkoda, że ten pan już nie żyje, ale mam nadzieję, że ma godnych następców.

Proszę przeczytać w  Internecie opis Choroby Scheuermanna, czyli "jałowej martwicy kręgosłupa lub kifozy młodzieńczej.

Dotyka ona kręgosłupa piersiowego, ale w  konsekwencji powoduje też pochylenie szyi.

To jest typowa choroba wieku młodzieńczego powodująca "garbienie się" i  inne negatywne objawy.

W opisie przyczyn tej choroby nie podaje się szkodliwego wpływu otoczenia, a  powinien tam być uwzględniony.

Choroba ta leczona jest zazwyczaj katorżniczymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, które trochę pomagają.

Używa się też gorsetów i  innych urządzeń mechanicznych dla właściwego ustawienia kręgosłupa.

W młodości miałem tę chorobę i  postawę musiałem sobie wyprostować, dopiero jako człowiek dorosły, przy pomocy ćwiczeń Qigong, Neigong, Taichi i  innych metod chińskich.

Jest to możliwe bez ćwiczeń siłowych ale wymaga rozluźnienia i  cierpliwości.

Dziś tylko fachowcy mogą zauważyć, że "garbię się", bo głowę mam wyciągniętą do góry i  tylko plecy zostały trochę zaokrąglone, co w  sumie nie przeszkadza w  oddychaniu, o  ile głowa nie jest opuszczona.

Tradycyjna Medycyna Chińska twierdzi, że 70% Qi pochodzi z  powietrza, z  oddychania, a  tylko około 30% z  pożywienia.

Mając świadomość ogromnego negatywnego wpływu zatrucia powietrza na naszą Energię Qi i  w konsekwencji na nasze zdrowie powinniśmy pielęgnować stan Qi naszej szyi i  całego kręgosłupa.

Powinniśmy oddychać zdrowym powietrzem, stosować zdrowotne ćwiczenia Qigong, Tai Chi, jogi oddechowej i  wskazane w  następnych moich poradach zabiegi masażu lub automasażu On Zon Su na stopie.

Polecam też tak zwaną "szwedzką poduszkę", czyli odpowiednio wyprofilowaną poduszkę ortopedyczną z  garbem na brzegu do podłożenia pod szyję na czas snu.

Nie jest to żaden zabobon i  działania te mają uzasadnienie w  teorii i  w praktyce Klasycznej Medycyny Chińskiej oraz w  wiedzy ludowej polskich uzdrowicieli.

Marian Nosal
Warszawa, 29 XI 2019

onzonsu.biz/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam i  polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.biz Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia i  zadowolenia z  życia. Autor strony OnZonZu.biz: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.biz Z tekstów, obrazów i  filmów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą.